Vraag Viewpoint! Hulp bij de RO Standaarden 2012

Met de komst van de RO Standaarden 2012 moeten er in uw organisatie veel zaken worden geregeld: implementatie van de nieuwe software, het aanpassen van het handboek en het opnieuw indelen van uw manifest. De nieuwe Standaard introduceert namelijk een nieuwe term: dossierstatus. Dit betekent dat uw manifest een nieuwe indeling krijgt. Viewpoint kan u helpen om al deze zaken met u voor te bereiden en uit te voeren zodat u moeiteloos uw 2012 plannen kunt opstellen en publiceren. Viewpoint kan dat zowel op locatie als op afstand voor u regelen. Ook kunnen wij uw manifest opschonen, het (opnieuw) publiceren of indien gewenst plannen verwijderen van www.ruimtelijkeplannen.nl

Checklist
Om u alvast op weg te helpen heeft Viewpoint een checklist samengesteld. Met een aantal punten kunt u wellicht alvast zelf aan de slag, bij andere zaken heeft u misschien meer technische of inhoudelijke input nodig. Voor alle noodzakelijke punten maar ook de facultatieve acties uit de checklist kunt u een beroep doen op Viewpoint.

  1. Overgangsproces 2008 – 2012 bepalen: wanneer start u een plan op en in welke fase van de procedure past u de RO Standaarden 2012 toe;
  2. Nieuw onderdeel ‘dossierstatus’ toekennen aan alle bestaande 2008 plannen: in de plannen opgesteld onder de RO Standaarden 2008 bestond deze status nog niet;
  3. Nieuw manifest voor alle 2008 en 2012 plannen beschikbaar stellen: het manifest wordt met een nieuwe mappenstructuur ingedeeld met de dossierstatus als nieuw onderdeel en vervolgens gepubliceerd;
  4. Manifest opschonen: bovenstaande verplichte actie geeft u de gelegenheid het manifest eens goed op te schonen door bijvoorbeeld de Voorontwerp- en Ontwerp plannen te verwijderen;
  5. IDN (versiecode) aanpassen aan dossierstatus: met de komst van de dossierstatus kunnen er andere statussen (dus fasen) toegepast worden, de versiecode moet hier op worden  aangepast;
  6. Procesbeschrijving aanpassen: door de komst van de dossierstatus kan soms volstaan worden met het bijwerken van het manifest in plaats van het uploaden van een plan;
  7. Implementatie nieuwe software: de CAD- en tekstapplicatie software upgraden met de RO Standaarden 2012;
  8. Stylesheet maken met huisstijl van bronhouder: laat Viewpoint een Stylesheet gebaseerd op uw huisstijl maken zodat de planregels in een mooi jasje verschijnen;
  9. Aanpassen handboek: laat Viewpoint de veranderingen in de RO Standaarden 2012 in uw handboek verwerken (functielijst, gebiedsaanduidingen,  planteksten);
  10. Publiceren van uitspraken via een Gebiedsgericht besluit: door deze uitspraken ook digitaal te ontsluiten is de gehele procedure inzichtelijk.

Als u toch bezig bent
In dit digitale tijdperk wordt het steeds belangrijker uw digitale huishouden op orde te hebben. Mocht u toch bezig zijn orde op zaken te stellen, denkt u dan ook eens aan de Welstandsnota die conform de IMWE gedigitaliseerd kan worden. Viewpoint digitaliseert en ontsluit uw Welstandsnota conform de eisen van de Federatie Welstand. Er wordt met u mee gedacht over de gebruiksvriendelijke manier van het opzetten van de structuur en Viewpoint kan uw digitale plan desgewenst beheren of hosten.  Een andere mogelijkheid is het plaatsen van het plan op de Centrale Voorziening van de Federatie Welstand of het ontsluiten middels uw eigen of door een op maat gemaakte raadpleegomgeving van Viewpoint.

Als u naast uw Bestemmingsplannen en Omgevingsvergunningen ook de Structuurvisies objectgericht maakt en deze ontsluit in een gecombineerde raadpleegomgeving creëert u een krachtig instrument waarmee u zowel het onderliggend beleid (Bestemmingsplan) als het bovenliggend beleid (Welstandsnota)  in één portaal kunt bevragen. Viewpoint noemt dat IMWE+. Vraag Viewpoint voor de mogelijkheden.

Mocht u nog ‘witte vlekken’ in uw planvoorraad hebben, raadt Viewpoint u aan deze ‘oude plannen’ digitaal te ontsluiten op www.ruimtelijkeplannen.nl via Plancontour & PDF. Hiermee kunt u uw totale planvoorraad gebiedsdekkend maken, zowel digitaal als analoog. Op gebieden waar (partiële) herzieningen zijn getroffen, kunt u een geconsolideerde versie leggen. Dit is een planversie waarbij ‘moederplan’ en herziening(en) in één nieuwe versie zijn opgenomen. De overige versies kunnen dan verdwijnen van RO-Online. Dit maakt het voor de burger overzichtelijker.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Over Viewpoint bv

Viewpoint is meer dan een tekenbureau alleen. Zij is bij uitstek het bureau voor de digitalisering en technische uitwerking van al uw plannen. Viewpoint opereert voornamelijk op het technische vlak binnen de Ruimtelijke Ordening. Zij houdt zich bezig met het verlenen van diensten en het maken van producten op het gebied van GEO-ICT en planpresentaties. Tevens houdt Viewpoint zich bezig met het implementeren van producten en diensten in relatie tot GEO-ICT. Bezoek onze website op www.viewpoint.nl

Nog geen reactie... Laat als eerste een reactie achter!