Projectimpressie door middel van fotobewerking

 

 

Een goede impressie van een nieuwe situatie is belangrijk om draagvlak bij belanghebbenden en burgers te creëren. Door de nieuwe situatie zorgvuldig en met realistische materialen te tonen, kan men in het voortraject tijd en kosten besparen. Een onrealistisch toekomstplaatje levert vaak veel weerstand- en dus veel reacties met een  inspraak op.

Een kwalitatieve foto impressie begint met goede beelden van de bestaande situatie. Het is mogelijk om deze door Viewpoint te laten maken. Het voordeel hiervan is dat standpunt en lichtval met het oog op het eindresultaat ter plekke kunnen worden bepaald. Tevens kunnen referentiebeelden geschoten worden van materialen die in het project worden toegepast. Viewpoint beschikt inmiddels over een groot aantal beelden van personen, groenelementen en openbare ruimte materialen die in uw project kunnen worden ingepast.

Een foto impressie kan worden toegepast bij bijvoorbeeld een herinrichting van een straat waarvan de aanleiding het vervangen van de riolering is. Bomen worden gekapt, nieuwe bomen geplant en het profiel herzien. Het ontwerp wordt digitaal geprojecteerd in de foto van de bestaande situatie zodat de verhoudingen correct zijn. Daarna wordt het beeld ingevuld met referenties van materialen, groenelementen en personen. Uiteraard kunnen ook nieuwe gebouwen worden ingepast. Met bouwtekeningen, 3D beelden of Artist impressions krijgt de visualisatie, samen met het nieuwe ontwerp van de openbare ruimte, een extra dimensie. Ook groenprojecten lenen zich uitstekend voor een foto impressie. Ontwerpen van Parken, groenplekken en speelplekken kunnen in de bestaande situatie worden gevisualiseerd. Hierbij worden objecten als bruggen maar ook kunstwerken meegenomen.

Bij burgerparticipatietrajecten als bewonersavonden worden foto impressies veelvuldig toegepast. Bewoners krijgen een realistisch beeld van de nieuwe situatie en zien daarbij dat de huidige situatie wordt verbeterd. Hierdoor zal er meer begrip zijn voor de ontwikkeling waardoor het een voortvarende start zal kennen. Viewpoint heeft reeds voor een ruim aantal overheden en bureau’s foto impressies verzorgd. Klik voor voorbeelden van de gemeente Eindhoven (herinrichting straatprofielen) en Bureau Kruit (inrichting Elzenhoekpark gemeente Oss) op de foto om een korte impressie te krijgen.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Over Sander Hoosemans

Adviseur GEO/RO bij Viewpoint b.v.

Nog geen reactie... Laat als eerste een reactie achter!