Thematische opbouw Geografische applicaties (GAPP’s)

Viewpoint is sinds eind 2009 nadrukkelijk de weg van de innovatieve applicaties ingeslagen. Mede door de toenemende digitalisering en het beschikbaar komen van ruimtelijke informatie, dreigt er een kloof te ontstaan tussen de mogelijkheden en het gebruik van die ruimtelijke informatie. Hoewel de informatie via informatiesystemen zoals GIS en Geoviewers beschikbaar is, blijven de daaruit voortvloeiende extra mogelijkheden nog grotendeels onbenut. Daarbij gaat het vooral om het ‘intelligent’ en toepassingsgericht gebruik maken van de beschikbare informatie. Er wordt een meerwaarde beoogd door middel van het toepassen van Geografische applicaties (GAPP’s) die de ruimtelijke informatie op maat maken voor diverse doeleinden. Naast het gebruikersvriendelijk aanbieden, is het mogelijk om met deze GAPP’s informatie toepassingsgericht te maken. Er kunnen bijvoorbeeld beslis bomen worden toegevoegd en kruisverbanden worden gelegd. Maar ook kunnen aan de gebruiker, middels de applicatie, vragen worden gesteld. Deze vragen worden vervolgens via een algoritme door vertaald naar een antwoord op maat. Doordat de ruimtelijke informatie hierdoor concreter wordt gemaakt, zullen GAPP’s een positieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van bijvoorbeeld ruimtelijk beleid.
Viewpoint heeft haar mogelijkheden van Geografische applicaties (GAPP’s) onderverdeeld naar 3 hoofdthema’s. Elk hoofdthema bestaat uit 2 sub thema’s die onderling onderscheidend zijn, maar ook complementair kunnen worden gebruikt.

VIEW bekijken | raadplegen
Door aan de voorkant van een traject een GIS systeem in te zetten kan een efficiëntieslag worden gemaakt die in alle fasen van ruimtelijke plannen doorwerkt. Dit werkt kostenbesparend voor de hele organisatie. Door de plannen te plaatsen in een via internet toegankelijk gebruiksvriendelijke raadpleegomgeving en dus digitaal raadpleegbaar te maken, kunnen verschillende medewerkers onafhankelijk van elkaar in een vroegtijdig stadium de plannen bekijken en raadplegen. De plannen bevinden zich, indien gewenst, achter een afgeschermd account en kunnen dan alleen worden geraadpleegd door de van te voren vastgelegde gebruikers. De gebruikers raadplegen de plannen digitaal in een viewer waarbij gebruik wordt gemaakt van de standaard functies als pannen, zoomen en printen. Tevens kan gemeten worden en kan de bijbehorende informatie (zoals bijvoorbeeld regels van bestemmingsplannen) worden geraadpleegd. Bovendien worden de plannen getoond in combinatie met een vector ondergrond en luchtfoto zodat de controle gedegen kan worden uitgevoerd. Deze methode maakt het mogelijk om een proces efficiënt in te steken en tegelijk met meerdere personen op verschillende locaties (die beschikken over internet) de plannen te raadplegen. Hiervoor zijn talloze toepassingsmogelijkheden denkbaar.

SCAN verzamelen | thematiseren
Het tweede hoofdthema kenmerkt zich door het verzamelen en thematiseren van informatie. Naast de basis functionaliteiten die onder het thema ‘VIEW’ zijn verwoord, worden hier extra functionaliteiten toegevoegd. De applicaties worden gekenmerkt door de specifieke opbouw. Het structureren van data en kaartlagen en het binnenhalen en gebruiken van ‘externe’ data resulteert in diverse gebruikersmogelijkheden. Bij verzamelen ligt de focus om de “verzamelde “ informatie in een op maat gemaakt portaal beschikbaar te stellen. De informatielagen worden vanuit de vraagbehoefte gerangschikt. Daarnaast is het mogelijk om de GEO informatie (of een deel daarvan) gethematiseerd en daardoor gestructureerd toegankelijk te maken. De gebruiker bepaalt zelf welke informatie daarbij van belang is.

RESEARCH onderzoeken | analyseren
Het thema ‘RESEARCH’ kenmerkt zich naast voorgaande functionaliteiten door het analytisch vermogen, het vermogen om complexe problemen te visualiseren, te benoemen en op te lossen. Hierbij kunnen meerdere partijen deel uitmaken van het eindproduct. Bij onderzoek is er sprake van een modulaire opbouw van de applicatie en onderzoeksmogelijkheden. Het gebruik van de applicatie vergt bepaalde kennis en vaardigheden van de gebruiker. Door het ingeven van eigen keuzen en vraagstellingen bepaalt de gebruiker zelf welk onderdeel van de applicatie wordt benut om aan de informatiebehoefte te kunnen voldoen. Daarnaast is bij het onderdeel ‘RESEARCH’ mogelijk om concreter analyses te kunnen verrichten. Het vermogen tot het integreren van vraag en aanbod in deze applicaties vormen een onderscheidende meerwaarde.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Over Jurgen Linssen

Directeur van Viewpoint b.v.

Nog geen reactie... Laat als eerste een reactie achter!