Film historische opgravingen’De Groote Wielen’

Toen in 2005 de eerste botten van rendieren werden opgezogen uit de zandput van ‘De Groote Wielen’ werd al snel duidelijk dat het gebied ook voor de wetenschap een bijzonder bouwproject zou worden. In 2006 heeft Viewpoint daarom van het projectbureau ‘De Groote Wielen’ van de gemeente ‘s-Hertogenbosch de opdracht gekregen om de opgravingen in beeld te brengen. In samenwerking met Van Langen Mediaprodukties is Viewpoint deze uitdaging aangegaan. Na een periode van monitoren en filmen van de opgravingen in ‘De Groote Wielen’ is een ruwe bandopname van enkele uren het resultaat van de (graaf)werkzaamheden in het gebied. Om de ruwe opnamen te verfijnen naar een film met een bepaalde doelstelling was het noodzakelijk de film te ‘snijden’ naar een compacter eindresultaat. Het resultaat is een educatieve film geschikt voor een publiek vanaf 12 jaar.

De werkzaamheden in relatie tot de opgravingen
Het stroomgebied van de oude maas herbergt vele fossiele resten uit de ijstijd. De resten worden vaak gevonden tijdens het winnen van zand dat wordt gebruikt voor het ophogen van de polder. Het zand voor de woonwijk ‘De Groote Wielen’ komt uit het stroomgebied van de oude oermaas. Dat waren ooit afzettingen van zand en grind uit het pleistoceen, om precies te zijn; uit de laatste koude fase van de periode tussen de 100.000 en 11.000 jaar geleden. De plas in ‘De Groote Wielen’ werd pas een plas nadat een kraan de eerste 3 meter klei en zand had afgegraven. Toen de kuil zich met grondwater had gevuld nam een zandzuiger van Boskalis de graafwerkzaamheden over. Er werd een zogenoemde cutter- of snijkopzuiger ingezet, zoals die veel wordt gebruikt bij het graven van havens of het uitdiepen van vaargeulen. Met een ronddraaiende snijkop maakt de zuiger het zand los van de bodem. Harde stukken en ook compacte lagen uit de bodem kunnen door deze speciale zuiger met gemak worden losgewoeld en opgezogen.

Tevens is een speciaal duikteam ingezet om de bodem van de plas te verkennen naar oude botten van de vroegere bewoners. Er is ontdekt dat er op 9 meter diepte zich een 40.000 jaar oude rivierbedding van de oude oermaas zou bevinden. De duikers dragen een zogenoemd ‘droogpak’. Hierin kan lucht worden geblazen ter isolatie om de duiker tegen onderkoeling te beschermen. Een lange luchtslang voorziet de duiker van zuurstof , toch neemt hij ook een reserve-zuurstoffles mee voor de veiligheid. Door middel van een speciale kabel is de duiker verbonden met de commandowagen zodat met elkaar kan worden gecommuniceerd. Aan de kabel is ook een onderwatercamera verbonden waarmee de duiker video-opnames maakt.

Het bepalen van de ouderdom van de opgravingen
De Rijksuniversiteit van Groningen onderzoekt de ouderdom van de botten en andere opgravingen uit ‘De Groote Wielen’ in het centrum voor isotopenonderzoek. Het bepalen van de ouderdom is een zeer nauwkeurig en ingewikkeld proces. Het centrum is in Europa toonaangevend op dit gebied. Er zijn zo’n 40 oude botten uit ‘De Groote Wielen’ onderzocht op ouderdom met de zogenaamde C14 datering.

 

 

In het laat Pleistoceen, zo tussen 130.000 en 12.000 jaar geleden – woonde er een bont palet van dieren in de omgeving van de Groote Wielen. Leeuwen, poolvossen , wolharige neushorens , beren, steppewisenten en wolharige mammoeten, eens waren zij de bewoners van het gebied  waar nu de mens leeft, woont en werkt!

klik hier voor de complete film van 15 minuten

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Over Jurgen Linssen

Directeur van Viewpoint b.v.

Nog geen reactie... Laat als eerste een reactie achter!