LIB data gereed voor RO-Online

In een eerdere BLOG post is geschreven dat Viewpoint in opdracht van het Ministerie van I&M (voorheen VROM) de opdracht Actualisering LIB: Digitalisering Luchthavenindelingbesluit (LIB) uitvoert.

Hierin staat dat de opdracht tweeledig is: het bestaande LIB uit 2003 als plantype AMvB digitaliseren en de  digitale informatie vervolgens realiseerbaar en eenvoudig toepasbaar maken voor digitale bestemmingsplannen. Naast het digitaliseren van het LIB2003 is daarom een proefbestemmingsplan opgezet met enkel gebiedsaanduidingen die de LIBzones vertegenwoordigen. Beide instrumenten zijn opgesteld conform de huidige RO-Standaarden en zijn inmiddels met de beschikbare IMRO software (GISkit Plan) als GML gegenereerd, gevalideerd en gepubliceerd in de pilot omgeving van RO-Online (zie LIB2003 en proefbestemmingsplan). Het digitale (proef)bestemmingsplan kan door gemeenten worden gebruikt en worden opgenomen in haar eigen ruimtelijke plannen.

Met de digitalisering van het LIB als AMvB is de werkafspraak van Geonovum, met betrekking tot de verbeelding van vormvrije plannen, toegepast. Met de werkafspraak is het mogelijk om  in de verbeelding differentiatie aan te brengen. Door de objecten in de IMRO software via een code een vooraf gedefinieerde kleur mee te geven en bovendien verschillende lagen te formeren in digitale kaartenbladen, wordt het onderscheid aangebracht. Op deze manier wordt het LIB dus niet als een verzameling van grijze vlakken getoond maar in kleurvlakken die bovendien gegroepeerd zijn in kaarten. Dit komt de gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid ten goede.

De resultaten en ervaringen uit bovenstaand traject worden meegenomen met de digitalisering van het nieuwe LIB in 2013. Zo worden er vanuit Viewpoint b.v. aanbevelingen gedaan voor de eventuele nieuwe RO-Standaarden in het kader van bijvoorbeeld het verbeteren van de verbeelding van gebiedsaanduidingen en de raadpleging van de hellende vlakken. Binnen het kader van de opdracht en de huidige randvoorwaarden wordt nog nader onderzocht of het raadplegen van de hoogtebeperkingen op een meer gebruiksvriendelijke manier kan worden toegepast. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar een betere modellering van de hoogtebeperkingen.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Over Sander Hoosemans

Adviseur GEO/RO bij Viewpoint b.v.

Nog geen reactie... Laat als eerste een reactie achter!