Digitale inventarisatie ‘s-Hertogenbosch

Viewpoint is door de gemeente ‘s-Hertogenbosch een opdracht gegund om het gebruik en goot- en nokhoogten van zo’n 3000 panden in de binnenstad in kaart te brengen. Het gebruik wordt vastgesteld door waarneming. De goot- en nokhoogten worden ingemeten met een digitale hoogtemeter. In het veld heeft Viewpoint tevens de beschikking over een ‘touchscreen’ laptop met ArcGis. Voorafgaand aan de digitale veldinventarisatie zijn afspraken gemaakt met de gemeente over de te inventariseren waarden. Deze zijn verwerkt in pull-down menu’s in een ‘op maat’ inventarisatie module die in ArcGis door Viewpoint is ontwikkeld. Alle waargenomen en gemeten waarden worden direct opgenomen in de digitale database.
Na uitvoeren van de inventarisatie ontvangt de gemeente een uitvoer van de database met daarin alle gegevens.
Viewpoint voert regelmatig digitale veldinventarisaties uit. Zowel voor binnensteden, kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Over Ronald van Delft

medewerker GIS bij Viewpoint b.v.

Nog geen reactie... Laat als eerste een reactie achter!